Poster - The Drunkard

Пияният


Чрез алкохолът се докосваме до светите истина за света и дори до самия Бог! Това прозрение осенява множество автори, които неизменно включват опиянението като символ на върховното знание. Тук историята е подобна, изповедта на пияния винаги започва с определено количество алкохол.

Мотивът за странстващия човек е изключително силно разпространен, но пияният и странстващ човек, който безцелно се скита през живота си, не е често явление. Въпреки всички неприятности и изпитания, които съдбата му е подготвила, пияндето не се пречупва, а си налива още едно. Единственият му верен другар и придружител в тегобите и неизгодните ситуации е кучето-тухла, с което кръстосват мрачните нощни улици.

Алкохолът помага на пияндето да прогледне и да види света с бистри очи. Единствено когато главата е замаяна, в нея се проявяват най-чистите и висши идеи. Всяка поредна чаша отключва нови и нови прозрения за света и води към уникалната и комедийната изповед на пияндето.

Един пиян мъж, ще пие до собствения си разпад, скитайки се по света безцелно. Пиянде, търсещо истината, която се крие именно в повишаването на градуса. Истината е в алкохола. Истината е в приключението от алкохола. Истината започва с едно малко, без което всички скитаме безцелно в нощта, така че нека си сипем! Наздраве!

Small StageОчаквайте Скоро 60 мин.

The performance is based on real stories of alcohol dependent poeple…


Автор: Илия Виделинов
Режисьор: