Poster - Shoshana

Шошана


Началото на Втората световна война. Къща някъде в провинцията на окупиранита от нацистите Франция. Отвън приближава кола на СС. Това е началото на спектакъла „Шошана“. Следва момент, след който никой повече няма да е същия. Особено едно момиче на име Шошана. Тя губи цялото си семейство. Оцелява само тя.

Четири години след избиването на нейните близки, тя получава шанс да отмъсти за тях. Но точно в този момент Шошана се влюбва в немски войник и е поставена пред избор - дали да остане с любовта си или да отмъсти за семейството си, защото това отмъщение включва смъртта на нейния любим. Обстоятелствата поставят нея – жертвата на ужасяващ режим, пред един краен избор. Този избор обаче може да превърне самата жертва в насилник, като я принуди да убие собствената си любов.

Историята на Шошана я поставя пред избори, които всеки един е преживявал в своя живот – можем ли да избягаме, когато искаме? Дали ако причиним болката, която на нас са причинили, ще ни донесе утеха? Може ли смехът, да носи и сълзи и може ли страданието да се излекува с любов. Изборът на Шошана, може да ни помогне да си отговорим на тези въпроси.

Main StageОчаквайте Скоро 90 мин.