Poster - The Pair of Shoes

Двете Обувки


Това е едно представление за вниманието към вещите, които ни служат. В случая - чифт обувки.

За търпението, което имаме един към друг, за истината и фалша...

Двете обувки - Никола и Тина са влюбени и искат да бъдат заедно.

Накрая една до друга завинаги, те тръгват на сватбено пътешествие...

Children StageОчаквайте Скоро 45 мин.

The performance unfolds lightly and playfully accompanied by the music of Paris Musette…


Автор: Пиер Грипари
Режисьор: Съби Събев
Сценография: Галина Абаджимаринова