Poster - The Adventures of Mr. Happy

Историите На Мистър Хепи


Представлението е по известните "Небивалици" на английския писател и актьор Доналд Бисет. В основата на нашето представление е приказката "Трите шапки на мистър Хепинстал".

Ще се запознаем с един лош и недружелюбен господин, който ходи с чадър, за да не забелязва нищо около себе си. Но един ден в неговият магазин влиза слон, който иска да си купи шапка... С мистър Хепинстал настъпва някаква промяна. Постепенно животът около него се променя...

Children StageОчаквайте Скоро 45 мин.

Mr. Hapinstal begins to appreciate everything around him and, most importantly, to respect not only people but also animals and nature. This makes him exceptionally happy, and he transforms into Mr. Happy…


Автор: Съби Събев, по Доналд Бисет