Poster - Hospital at the End of the World

Болница Накрай Света


Основният конфликт в пиесата е сблъсъкът между реалността и фантазията. Кое е реално и кое е просто част от изкривената ни и деформирана самооценка? Къде е истината, в света, който ни заобикаля или в собствените ни съзнания? Къде свършва мечтата и нахлува страхът? Това са само малка част от въпросите, с които ще се занимае бъдещият спектакъл.

В магическият реализъм на Бойчев мечтите се размиват в реалността и реалността в мечтите, всичко е взаимосвързано. Пиесата „Болница накрай света“ е текст за малкия човек и стремежа му към звездите. Това е приказка за слабостта в живия разказана с много любов и вяра.

Main StageОчаквайте Скоро 140 мин.

Автор: Христо Бойчев
Режисьор: Дамян Тенев
Сценография: Радостина Тенева
Композитор /музика/: Дамян Тенев