top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Spotify
  • RSS
theatreshumen
Screenshot 2022-10-11 at 16_edited.jpg

-

ИМПРО МИШ-МАШ

ИМПРОВИЗАЦИОНЕН ТЕАТЪР | камЕРНА СЦЕНА | 90 мин

РЕПЕРТОАР ЗА ВЪЗРАСТНИ

theatreshumen.jpg
PIPI PLAKAT.png

ПИПИ
ДЪЛГОТО ЧОРАПЧЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗА ДЕЦА | ГОЛЯМА СЦЕНА | 60 мин

-

Screenshot 2022-08-26 at 5.04_edited.jpg

ФОКУСИ
В КУФАР

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗА ДЕЦА | ЗАЛА ПАТИЛАНЧО | 45 мин

-

Screenshot 2022-08-26 at 5.03_edited.jpg

-

фонтанът
на жЕЛАНИЯТА

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗА ДЕЦА | зала патиланчо | 60 мин

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗА ДЕЦА

Партньори

BulMag Logo-01.png
bottom of page