top of page

МЕСЕЧНА ПРОГРАМА

ЗА ВЪЗРАСТНИ

заешка 1.png

драма | КАМЕРНА СЦЕНА | 19:00

АВТОР - ДЕЙВИД ЛИНДЗИ-АБЕР  
ПРЕВОД - ЗЛАТНА КОСТОВА
РЕЖИСЬОР - МАКСИМА БОЕВА  
СЦЕНОГРАФИЯ - КИРЯНА АВРОНИЕВА
МУЗИКА -
МИХАИЛ ШИШКОВ-СИН    
УЧАСТВАТ - ЯНИСЛАВА ЛИНКОВА, МИЛЕН ДИМИТРОВ, РАДИНА АЛЕКСИЕВА, ПЛАМЕН ИВАНОВ И МАРИЯНА БРАНКОВАНОВА  

graph.png

125 МИН

asans2.png

драма | ГОЛЯМА СЦЕНА | 19:00

АВТОР - ГЕОРГИ МАРКОВ  
РЕЖИСЬОР - Николай КЕнаров  
СЦЕНОГРАФИЯ - Тина Тодорова
МУЗИКА - ГЕНАДИЙ ИВАНОВ и СТЕФАН СТАНЕВ    
УЧАСТВАТ - димитрия милуШЕВА, КОЛЬО СТАЙКОВ, НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ И НИКОЛЕТА ВЕЛЧЕВА

graph.png

75 МИН

impro.png

ИМПРОВИЗАЦИОНЕН ТЕАТЪР | КАМЕРНА СЦЕНА | 19:00

рЕЖИСЬОР - ИВАЙЛО РОГОЗИНОВ  
УЧАСТВАТ - РАДИНА АЛЕКСИЕВА, РАДОСТИНА ВЕЛКОВА, БОРЯНА ИВАНОВА, АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА, СВЕТЛИН ИВАНОВ, ВЕСЕЛИН БЪРБОРКОВ, КРИСТИНА КОНСТАНТИНОВА, ПЛАМЕН ИВАНОВ, АНТОНИЯ ВЕЛЕВА, ВИЛИАНА ДИМИТРОВА И ВАЛЕНТИН ЧЕНКОВ

graph.png

60 МИН

towa ne e teatur.png

ТЕАТРАЛНА АКЦИЯ | КАМЕРНА СЦЕНА | 19:00

ХУД.РЪКОВОДИТЕЛИ - ИЛИЯ ВИДЕЛИНОВ И
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ МЛ.

УЧАСТВАТ - РАДИНА АЛЕКСИЕВА, РОСЕН КАРАДЖОВ, ДЖАН ЯКУБ, ВЕСЕЛИН БЪРБОРКОВ, КРИСТИНА КОНСТАНТИНОВА, ПЛАМЕН ИВАНОВ, НИКОЛЕТА ВЕЛЧЕВА, ДИМИТРИЯ МИЛУШЕВА, ВИЛИАНА ДИМИТРОВА И ВАЛЕНТИН ЧЕНКОВ

graph.png

60 МИН

bottom of page