МЕСЕЧНА ПРОГРАМА

ЗА ВЪЗРАСТНИ

towa ne e teatur.png

ТЕАТРАЛНА АКЦИЯ | КАМЕРНА СЦЕНА | 19:00

УЧАСТВАТ - НИКОЛЕТА ВЕЛЧЕВА, ПЛАМЕН ИВАНОВ, РАДИНА АЛЕКСИЕВА, ВЕСЕЛИН БЪРБОРКОВ, ДИМИТРИЯ МИЛУШЕВА, КРИСТИНА КОНСТАНТИНОВА, ВИЛИАНА ДИМИТРОВА, РосЕН КАРАДЖОВ, ВАЛЕНТИН ЧЕНКОВ И ДЖАН ЯКУБ

graph.png

60 МИН

impro mish-mash.png

ИМПРОВИЗАЦИОНЕН ТЕАТЪР | КАМЕРНА СЦЕНА | 19:00

ХУД. РЪКОВОДИТЕЛ - ИВАЙЛО РОГОЗИНОВ
УЧАСТВАТ - РАДОСТИНА ВЕЛКОВА, ВЕСЕЛИН БЪРБОРКОВ, ВИЛИАНА ДИМИТРОВА, БОРЯНА ИВАНОВА, КРИСТИНА КОНСТАНТИНОВА, РАДИНА АЛЕКСИЕВА, ПЛАМЕН ИВАНОВ, РОСЕН КАРАДЖОВ, КАТРИН ЛАЛОВА И СВЕТЛИН ИВАНОВ

graph.png

105 МИН

заешка 1.png

драма | КАМЕРНА СЦЕНА | 19:00

АВТОР - ДЕЙВИД ЛИНДЗИ-АБЕР  
ПРЕВОД - ЗЛАТНА КОСТОВА
РЕЖИСЬОР - МАКСИМА БОЕВА  
СЦЕНОГРАФИЯ - КИРЯНА АВРОНИЕВА
МУЗИКА -
МИХАИЛ ШИШКОВ-СИН    
УЧАСТВАТ - ЯНИСЛАВА ЛИНКОВА, МИЛЕН ДИМИТРОВ, РАДИНА АЛЕКСИЕВА, ПЛАМЕН ИВАНОВ И МАРИЯНА БРАНКОВАНОВА  

graph.png

125 МИН

асансьорът.png

драма | КАМЕРНА СЦЕНА | 19:00

АВТОР - ГЕОРГИ МАРКОВ  
РЕЖИСЬОР - НИКОЛАЙ КЕНАРОВ  
СЦЕНОГРАФ - ТИНА ТОДОРОВА  
МУЗИКА - ГЕНАДИЙ ИВАНОВ И СТЕФАН СТАНЕВ  
УЧАСТВАТ - НИКОЛЕТА ВЕЛЧЕВА, КОЛЬО СТАЙКОВ,
ДИМИТРИЯ МИЛУШЕВА, НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ  

graph.png

75 МИН

КОМЕДИЙНА ДРАМА | ГОЛЯМА СЦЕНА | 19:00

muhite poster.png

АВТОР - жан пол сартр
рЕЖИСЬОР - дАМян тЕНЕВ
СцЕнографИЯ - ВЕличка Джамбазова
УЧАСТВАТ -
 СТОЯН РАДЕВ, АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА, АНТОНИЯ ВЕЛЕВА, БОРЯНА ИВАНОВА, ВАЛЕНТИН ЧЕНКОВ, ВАЛЕРИ ЗАРКОВ, ВЕСЕЛИН ИВАНОВ, ВИЛИАНА ДИМИТРОВА, ДЖАНЕР ЯКУБ, ДИМИТРИЯ МИЛУШЕВА, КАТРИН ЛАЛОВА, КОЛЬО СТАЙКОВ, КРИСТИНА КОНСТАНТИНОВА, НИКОЛА ОРЕШКОВ, НИКОЛЕТА ВЕЛЧЕВА, ПЛАМЕН ПЕТКОВ, РАДОСТИНА ВЕЛКОВА, РОСЕН КАРАДЖОВ, СВЕТЛЬО ИВАНОВ И СТЕФАНИ ЛЕЧЕВА

graph.png

60 МИН